,

VINAŘSTVÍ V PŘEROVĚ - PŘEDMOSTÍ

Jakkoliv se to zdá nepravděpodobné, na střední Moravě, na Hané, v místě archeologických nalezišť z doby kamenné, v Předmostí se pěstuje réva vinná a vyrábí víno.

Na základě dosavadních zkušeností s pěstováním révy vinné  v Přerově, kdy bylo na zahrádkářské kolonii Markrabiny od r. 2007 odzkoušeno na 40 převážně moštových odrůd révy vinné mohu říci, že v této zeměpisné šířce není problémem při regulovaných výnosech dopěstovat hrozny středně pozdních odrůd révy vinné v požadované technologické zralosti. Jako jediným limitem pro pěstování se za tuto dobu ukázaly být jarní mrazíky.

Bylo tedy nutno hledat výjimečně exponované svažité polohy, nejlépe již s vinařskou historií, kde bylo v minulosti pěstování révy vinné odzkoušeno. Právě takové místo bylo nalezeno v lokalitě Na Žernové, v místech, kde bývaly v době nedávno minulé ovocné sady ( Knejzlíkovy sady ). Na to, že se v této lokalitě pěstovala réva vinná upomíná i zápis v KN, kde pozemek přímo sousedící s tím, který jsme vybrali nese dodnes název VINICE. Takových míst, kde se réva vinná již v historii pěstovala je na přerovském okrese několik ( Lazníky, Penčice, Čekyně, Horní Moštěnice, Újezdec, Radvanice, Vinary, Luková, Kokory, Podolí ) a ukazuje to na bohatou historii pěstování révy vinné na Přerovsku. Nikdy nešlo o velké souvislé výsadby, ale opravdu jen o výsadby na nejlépe exponovaných jižních svazích.

Dnes v souvislosti s tolikráte zmiňovaným globálním oteplováním, kdy za posledních 20 let stoupla v Přerově průměrná roční teplota o 0,65°C je nasnadě znovu uvažovat o zpětném zavedení této tradice. Pozemek, na kterém se prakticky nikdy intenzivně nehospodařilo jsme dostali do pronájmu na 30 let od města Přerov a nesmírně si vážíme privilegia na takovéto půdě hospodařit. Cítíme to samozřejmě jako obrovský závazek. Proto je vinice ošetřována pouze prostředky schválenými pro biologickou produkci hroznů. Samozřejmostí při hospodaření je vyloučení herbicidů, všech syntetických hnojiv a pesticidů.  

O povolení výsadby bylo oficiálně zažádáno na ÚKZÚZ Oblekovice na oddělení registru vinic a výsadba byla dne 30.1. 2014 povolena. Vysazeno bylo celkem 2600 hlav révy vinné. odrůdy Rulandské modré a Chardonnay (nízké vedení, spon 1,5 x 0,6 m), Tramín červený, Hibernal a Kerner (střední vedení, spon 2 x 1 m). Vinice byla oficiálně registrována 16.9. 2014

       vinohrad NA ŽERNOVÉ

 • Přerov Předmostí: 49.482081, 17.42599
 • průměrná roční teplota: 9,15 °C
 • průměrná teplota nejteplejšího měsíce (červenec): 19,9 °C
 • průměrná doba slunečního svitu: 1754 h
 • průměrné srážky: 578 mm
 • SAT: 2750 °C
 • nadmořská výška: 270 m
 • orientace - JJV svahovitost: 10 - 25 %
 • půdní typ: modální kambizem
 • podloží: klastika - písky, štěrky se zpevněnými polohami pískovce, slepence
 • oblast: Karpatská předhlubeň