VINAŘSTVÍ V PŘEROVĚ - PŘEDMOSTÍ

Jakkoliv se to zdá nepravděpodobné, na střední Moravě, na Hané, v místě archeologických nalezišť z doby kamenné, v Předmostí se pěstuje réva vinná a vyrábí víno.

Na základě dosavadních zkušeností s pěstováním révy vinné  v Přerově, kdy bylo na zahrádkářské kolonii Markrabiny od r. 2007 odzkoušeno na 40 převážně moštových odrůd révy vinné mohu říci, že v této zeměpisné šířce není problémem při regulovaných výnosech dopěstovat hrozny středně pozdních odrůd révy vinné v požadované technologické zralosti. Jako jediným limitem pro pěstování se za tuto dobu ukázaly být jarní mrazíky.

Bylo tedy nutno hledat výjimečně exponované svažité polohy, nejlépe již s vinařskou historií, kde bylo v minulosti pěstování révy vinné odzkoušeno. Právě takové místo bylo nalezeno v lokalitě Na Žernové, v místech, kde bývaly v době nedávno minulé ovocné sady ( Knejzlíkovy sady ). Na to, že se v této lokalitě pěstovala réva vinná upomíná i zápis v KN, kde pozemek přímo sousedící s tím, který jsme vybrali nese dodnes název VINICE. Takových míst, kde se réva vinná již v historii pěstovala je na přerovském okrese několik ( Lazníky, Penčice, Čekyně, Horní Moštěnice, Újezdec, Radvanice, Vinary, Luková, Kokory, Podolí ) a ukazuje to na bohatou historii pěstování révy vinné na Přerovsku. Nikdy nešlo o velké souvislé výsadby, ale opravdu jen o výsadby na nejlépe exponovaných jižních svazích.

Dnes v souvislosti s tolikráte zmiňovaným globálním oteplováním, kdy za posledních 20 let stoupla v Přerově průměrná roční teplota o 0,65°C je nasnadě znovu uvažovat o zpětném zavedení této tradice. Pozemek, na kterém se prakticky nikdy intenzivně nehospodařilo jsme dostali do pronájmu na 30 let od města Přerov a nesmírně si vážíme privilegia na takovéto půdě hospodařit. Cítíme to samozřejmě jako obrovský závazek. Proto je vinice provozována v bio režimu, po odzkoušení bychom rádi přešli na biodynamiku. Samozřejmostí při hospodaření je vyloučení herbicidů, všech syntetických hnojiv a pesticidů. Hnojení bude v budoucnu pouze udržovací  a to statkovými hnojivy, kompostem, či zeleným hnojením. 

O povolení výsadby bylo oficiálně zažádáno na UKZUZ Oblekovice na oddělení registru vinic a výsadba byla dne 30.1. 2014 povolena. Vysazeno bylo celkem 2600 hlav révy vinné. odrůdy Rulandské modré a Chardonnay (nízké vedení, spon 1,5 x 0,6 m), Tramín červený, Hibernal a Kerner (střední vedení, spon 2 x 1 m). Vinice byla oficiálně registrována 16.9. 2014

       vinohrad NA ŽERNAVÉ

 • Přerov Předmostí: 49.482081, 17.42599
 • průměrná roční teplota: 9,15 °C
 • průměrná teplota nejteplejšího měsíce (červenec): 19,9 °C
 • průměrná doba slunečního svitu: 1754 h
 • průměrné srážky: 578 mm
 • SAT: 2750 °C
 • nadmořská výška: 270 m
 • orientace - JJV svahovitost: 10 - 25 %
 • půdní typ: modální kambizem
 • podloží: klastika - písky, štěrky se zpevněnými polohami pískovce, slepence
 • oblast: Karpatská předhlubeň